Capelle aan den IJssel  |  06 - 10965212

IT-PROJECT MANAGEMENT ADVIES

Heeft u momenteel ICT projecten lopen en deze dreigen uit de hand te lopen en de kosten blijven stijgen, of deze zijn al uit de hand gelopen. Wij geven u ook advies en doen audits op bestaande en lopende projecten. Niet alleen op lopende projecten doen wij audits, maar ook als u bjvoorbeeld een "second opinion" wilt hebben op een initieel projectplan. 

Indien er discussies ontstaan tussen de opdrachtgever en leverancier kunnen wij tussenbeide komen en helpen om tot een oplossing te komen. Vaak wordt de opdrachtgever ondergesneeuwd door technische termen en materie en is deze te veel overgeleverd aan de leverancier. Voorkom dit laatste en schakel dan op tijd een expert in, welke wel deze vertaalslag kan maken en wellicht ook eenvoudiger kan communiceren met de leverancier, uiteraard dan in opdracht van de opdrachtgever. 

Hoe vaak gebeurt het niet dat nog steeds projecten veel te duur worden en uit de hand lopen, er zijn tal van voorbeelden te noemen en dit is volgens ons onnodig, tenminste als er op tijd ingegegrepen wordt en het projectplan bijgesteld en bewaakt wordt op een efficiente manier. 

Wij corrigeren projectplannen, bekijken de Scope van het project, stellen planningen bij naar onze inschatting en geven adviezen voor het verdere verloop van het project of projecten. In sommige gevallen vertellen wij zelfs de opdrachtgever dat het project beter gestopt kan worden, daar het anders veel te veel geld gaat kosten, dit is altijd een moeilijk besluit, daar er soms al veel geld geinvesteerd is in het betreffende project en blijft men maar aan de gang om het project toch nog te redden, waardoor het gedrocht vaak alleen maar groter wordt. Kortom in iedere fase van het IT-project kunt om ons advies vragen en vaak is dit politiek gezien een prima alternatief om tot de juiste beslissing te komen.